Jaarverslag / jaarrekening / begroting

Begroting 1 mei 2015

Op 1 mei 2015 heeft de Stichting Behoud Hertenweide Gouda het onderhoud van het Hertenkamp aan de Krugerlaan/Sportlaan van de gemeente Gouda overgenomen.
De begroting van de Hertenweide is het eerste jaar op € 6000  vastgesteld. Dit bedrag is gebaseerd op de informatie van  het bedrijf dat afgelopen jaren het onderhoud voor de gemeente  heeft uitgevoerd. Helaas is dit bedrag niet gespecificeerd.

Met dit bedrag werden de jaarlijkse kosten van voer, onderhoud hek, schoonhouden vijvers, bijhouden gras ,dierverzorging, opberghok enz.  betaald.

De gemeente Gouda heeft 1 mei 2015 als start een donatie van € 3000 gegeven aan de Stichting Behoud Hertenweide Gouda.

Voor dit eerste jaar zal gezocht worden naar donateurs en sponsoren om het benodigde resterende bedrag te verwerven.

Jaarverslagen/Jaarrekeningen/Begrotingen