Jaarverslag / jaarrekening / begroting

Jaarverslag over 2020

Wereldwijd stond 2020 in het teken van corona. Voor ons als Hertenweide Gouda was dat niet anders. Aan de ene kant konden we daardoor activiteiten niet door laten gaan, zoals we dat graag hadden willen doen. Denk aan een buurtfeestje. Aan de andere kant bleek juist nu hoe belangrijk een prettige leefomgeving met groen in de buurt voor mensen is. Voor mensen uit de buurt, uit heel Gouda en misschien nog wel verder, heeft de hertenwei voor een fijne speel- en ontmoetingsplek gezorgd. Lees meer in het jaarverslag:

Jaarverslag 2020 Hertenweide

Hertenweide wv en balans 2020

Oudere Jaarverslagen/Jaarrekeningen/Begrotingen