Doelstelling en Beleidsplan

RSIN-nummer: 855022565

Doelstelling volgens de statuten:

De stichting stelt zich als algemeen doel het in stand houden van de Hertenweide, gelegen in de Goudse wijk Kort Haarlem.

 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

De instandhouding van de Hertenweide gebeurt door uitvoering van beheer en onderhoud hiervan met alle benodigde middelen, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:

  • – het verzamelen van middelen
  • – de inzet en het organiseren van vrijwilligers
  • – het geven van voorlichting
  • – alle overige wettige middelen
  • – het hertenbestand gezond en fit te houden en inteelt te voorkomen

 

Het beloningsbeleid van de instelling:

De bestuursleden noch de vrijwilligers ontvangen een beloning voor hun werkzaamheden.

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten van de stichting:

Op 30 april 2015 is het beheer van de Hertenweide door de gemeente Gouda formeel overgedragen aan de Stichting en op 26 juni 2015 is de Hertenweide feestelijk heropend.

Vanaf de overdracht is de verzorging van de herten en het terrein verzorgd door de vrijwilligers van de Stichting. De herten worden dagelijks gevoederd. Het terrein wordt tweemaal per week gecontroleerd op beschadigingen.
Afgelopen zomer is het terrein plaatselijk opgehoogd en de waterpartij verdiept.